ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ BONUS ΤΗΣ Personal Exchange International Limited:

Η τελευταία ενημέρωση αυτών των γενικών όρων μπόνους έγινε στις 3 Μαρτίου 2014.

Έκδοση 1.2

Αν οι όροι μπόνους ή ένα μέρος αυτών έχουν μεταφραστεί σε άλλη γλώσσα, τότε η αγγλική έκδοση θα υπερισχύσει σε περίπτωση αντικρουόμενου περιεχομένου μεταξύ της μετάφρασης και της αγγλικής έκδοσης.

  1. Οι προσφορές μπόνους περιορίζονται σε ένα παίκτη ανά νοικοκυριό.
  2. Η ταυτοποίηση ενός χρήστη γίνεται με τα ακόλουθα κριτήρια: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση IP, και αριθμός πιστωτικής κάρτας ή cash card. Η PEI Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε στιγμή πρόσθετες αποδείξεις ταυτότητας.
  3. Σε περίπτωση καταχρηστικής συμπεριφοράς εκ μέρους του χρήστη που σχετίζεται με την προσφορά μπόνους, η PEI Ltd. θα απορρίψει το μπόνους και τις πληρωμές του, καθώς και τα κέρδη τα οποία ο χρήστης έχει κερδίσει από την προσφορά μπόνους. Η PEI Ltd. έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών της στους χρήστες που έχουν καταχραστεί προσφορές μπόνους.
  4. Η PEI Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους των προσφορών μπόνους ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, ή να περιορίσει ή να αλλάξει το ποσό του μπόνους ανά χρήστη. Είναι ευθύνη του παίκτη να ενημερωθεί για τυχόν αλλαγές.
  5. Η PEI Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τον αριθμό των δικαιούχων για τις προσφορές, μπόνους ή να αποκλείσει μεμονωμένους χρήστες ή ορισμένες ομάδες χρηστών από τη συμμετοχή.
  6. Η PEI Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει μόνιμα ή προσωρινά πελάτες από συγκεκριμένες χώρες από τις προσφορές μπόνους.
  7. Το ποσό του μπόνους είναι δεσμευτικό, δηλαδή απονέμεται σε κάθε περίπτωση σε ένα προϊόν και δεν μεταβιβάζεται σε άλλους τομείς προϊόντων.
  8. Εφόσον δεν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις στοιχηματισμού του bonus εντός του χρόνου ισχύος του bonus, τότε τα χρήματα του bonus καθώς και όποια κέρδη προέλθουν από αυτό θα ακυρωθούν.
  9. Για κάθε αντίστοιχη προσφορά, παρακαλούμε δείτε τους επιμέρους όρους μπόνους σε κάθε τομέα προϊόντος.
PaysafecardBank Transfer